Synen på nanomaterial och nanoteknologi

Vill du eller någon du känner ge din syn på riskbedömningar, reglering och innovationssatsningar i förhållande till nanoteknologi?


Som en del av ett forskningsprojekt om nanoteknolog
i finansierat av MISTRA (www.mistraenvironmentalnanosafety.org) kommer forskare från Göteborgs universitet att undersöka hur intressenter i det svenska samhället ser på nanomaterial och nanoteknologi.

Vi är intresserade av att få kontaktuppgifter
till personer inom ert företag eller organisation som skulle kunna besvara en kort webenkät med frågor om riskbedömningar, reglering och innovationssatsningar i förhållande till nanoteknologi.

Vill ni delta i studien kontakta simon.larsson@gu.se
så snart som möjligt. Simon kan även ge mer information om forskningsprojektet.
Nanotechnology and nanostructure with nanoparticles, atomic and molecular structure concept