Webinar: Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?

INBJUDAN TILL WEBINAR
14 april | 12.00-12.45

Horizon Europe – hur ser prioriteringarna ut för avancerade material?I EU:s ramprogram för forskning 2021-2027 ökar forskningssatsningarna. Genom de tre pelarna excellent forskning, globala utmaningar och konkurrenskraft samt innovativa Europa så ska EU vara i framkant av global forskning och innovation.Avancerade material, som t.ex. nanoteknologi, är en möjliggörare för hållbar utveckling i många delar av samhället. Vad betyder det nya ramprogrammet för utvecklingen och användningen av avancerade material? Detta kommer Lars Montelius, GD för International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), att föreläsa om vid detta webinarium.

Tid: Onsdag 14 april kl. 12.00-12.45
Plats: Webinar, länk till seminariet skickas några dagar innan till anmälda deltagare.
Anmälan: Klicka här för att komma till anmälan

FÖRELÄSARENLars Montelius är förutom sitt uppdrag som GD för INL, professor i nanoteknologi vid Lunds universitet och bl.a. Past President för IUVSTA samt styrelseledamot i de europeiska teknikplattformarna NANOfutures och EUMaT. Han har också startat ett flertal företag inom nanoteknologiområdet. INL är också värd för årets EuroNanoForum. Läs mer på euronanoforum2021.eu
SAAMsSwedish Association of Advanced Materials (SAAMs) är en förening för idéutbyte mellan akademi, industri och politiska beslutsfattare i Sverige kring avancerade material. Vi arbetar för att avancerade material ska komma till nytta för att stärka utvecklingen i samhället för ökad resurseffektivitet, snabbare läkemedelsutveckling och minskad miljöpåverkan. Läs mer på saams.se